Helice

CO2 neutraal asfalt

ARP en Boskalis zetten zich in om het asfaltproces milieuvriendelijk en ook zo duurzaam mogelijk te maken. Daarom is de eerste grote stap gezet namelijk het vernieuwen van het asfalt productieproces. Hiervoor is recent een compleet CO2 neutrale asfaltcentrale (Helice) ontwikkeld en gebouwd in samenwerking met ARP Engineering.

De aanleiding hiervoor is dat Nederland als klimaat doelstelling heeft gesteld om in 2030 49% minder uitstoot te hebben en de helft minder primaire bouwstoffen te gebruiken. Daarnaast worden de eisen voor wegenbouw nog hoger gelegd door Rijkswaterstaat met het streven om in 2030 al CO2 neutraal te zijn en volledig circulair. De provincies en ook andere wegbeheerders sluiten zich hierbij aan.

De Nederlandse asfaltcentrales produceren jaarlijks 8.000 – 9.000 kton asfalt en verbranden daarvoor tussen de 72 en 81 miljoen m3 aardgas met een totaal van 530 – 600 kton CO2 per jaar als resultaat. Het winnen en transporteren van materialen zorgt voor 43% van de totale uitstoot. Hergebruik van deze grondstoffen betekent een grote reductie van de CO2-emissies. Samen met de asfaltproductie (42%) zijn dit de belangrijkste schakels in de keten wat betreft de CO2 footprint.

Asfalt producenten zullen er dus alles aan moeten doen om het emissie probleem te verminderen en moeten daarom een alternatief gaan zoeken om over een aantal jaar nog asfalt te mogen leveren.

HELICE!

Met het ontwikkelde alternatief, Helice® genaamd, is het mogelijk om asfalt CO2 neutraal en volledig elektrisch te produceren. Waarbij tenminste 90% bestaat uit hergebruikte grondstoffen en het energieverbruik met 50-70% is gereduceerd ten opzichte van een conventioneel productieproces. Daarmee is het niet alleen de eerste emissiearme asfaltcentrale, maar ook de meest circulaire die er bestaat.

De techniek bestaat uit schroefvijzels welke indirect het asfalt verwarmen door middel van elektrisch verwarmde thermische olie. In combinatie met diverse toeslagstoffen en schuimbitumentechniek is het mogelijk om innovatieve laagtemperatuur ZOAB en SMA-asfaltmengsels te maken voor toplagen. En dit zonder compromissen te sluiten in de kwaliteit en levensduur.

De Helice® heeft als pilotinstallatie met de steun van Provincie Gelderland verschillende proefvakken en de complete vluchtstrook van de A348 mogen asfalteren met CO2 neutraal laagtemperatuur asfalt. Het resultaat was uitstekend en volgens de emissiemetingen ook zonder uitstoot van andere schadelijke stoffen. Deze installatie is daarmee een oplossing voor wegenbeheerders en aannemers om duurzame wegen aan te leggen met een lage tot zero CO2 footprint. (indien de stroom van duurzame oorsprong is).

#learningbydoing #arpequipment #arpengineering #boskalis #provinciegelderland #klimaatneutraal #co2neutraal