Nieuws 2021

Nieuws berichten ARP

21-12-2021

Afgelopen week was het weer zo ver. De jaarlijkse asfaltdag stond weer in de planning. Ditmaal werd het online georganiseerd. Met als hoofdthema; Duurzaamheid.

Dus dan mag natuurlijk onze elektrische en klimaat neutrale asfaltcentrale niet ontbreken. Daarom hebben we tijdens de webinar inzicht gegeven in het toepassen van een elektrische asfaltcentrale in de praktijk. Het was de bedoeling om onze innovatie toe te lichten en te laten zien dat het produceren van klimaatneutraal asfalt zeker mogelijk is.

ARP maakt grote stappen in het verduurzamen van asfaltcentrales en wegenbouwmaterieel. Want dit is heel hard nodig in de asfalt branche. Daarom wordt er hard gewerkt om onze visie zoals hiernaast afgebeeld te realiseren.

Alles over ARP Equipment

6-12-2021

ARP heeft een inspectie uitgevoerd bij een mobiele asfaltcentrale van The Kuldipsingh Group. Deze installatie is grotendeels opgebouwd uit vrachtwagentrailers die uitgestald gebruikt kunnen worden voor asfaltproductie. Deze centrale zal binnenkort neergezet worden op een nieuwe locatie en doormiddel van de uitgebreide inspectie is er bekend geworden wat er vervangen gaat worden voor de installatie weer neergezet wordt. Zo blijft de installatie werken en veilig te gebruiken.

20-10-2021

Met onze pilotinstallatie hebben we voor de eerste keer een hoop CO2 bespaart door klimaatneutraal asfalt te produceren voor het aanleggen van de A348 samen met Boskalis Nederland en Provincie Gelderland. Tijdens het testen en produceren is er het uiterste van de installatie gevraagd om alles te kunnen testen en zijn er heel veel gegevens verzameld die gebruikt gaan worden voor de toekomstige full scale installatie. Onderdeel worden van dit vooruitstrevende project is mogelijk. ARP is nog opzoek naar partijen (aannemers en opdrachtgevers met ambitie) die samen met ons de wereld een stuk beter willen maken door de asfaltketen CO2 neutraal te maken.

30-9-2021

Met trots kunnen wij mededelen dat onze CO2 neutrale asfaltcentrale ook goede resultaten heeft behaald bij de milieumetingen. De Helice stoot zo goed als geen schadelijke stoffen uit! Deze pilotinstallatie maakt nog geen gebruik van filtersystemen wat inhoudt dat het kleine beetje aan schadelijke stoffen nog drastisch verminderd kunnen worden.

Daarnaast werkt de installatie volledig elektrisch en heeft daardoor geen CO2 uitstoot. Dit werd ook bevestigd door de emissiemetingen. De energie welke benodigd is voor het proces is afkomstig van windmolens en zonnepanelen.

De emissie metingen zijn uitgevoerd door LBP|SIGHT, ELM en Witteveen+Bos, onder toeziend oog van bevoegd gezag.

ARP Helice

17-9-2021

Afgelopen weken is ons team heel druk bezig geweest met als doel om zo veel mogelijk CO2 neutraal asfalt te produceren voor het werk op de A348. Dit laagtemperatuurasfalt is voor de vluchtstrook gebruikt tussen Doesburg en Velp. Het asfalt gebruikt voor de 8 km lange vluchtstrook is volledig afkomstig uit de Helice. (Elektrische asfaltcentrale) Provincie Gelderland en Boskalis zijn erg te spreken over het behaalde resultaat.

Proefvak helice snelweg ARP

12-8-2021

Deze week zijn er tijdens het produceren van CO2 neutraal asfalt voor het tweede proefvak ook milieu metingen gedaan. Met als uiteindelijk doel om te kijken welke schadelijke stoffen er nog zijn als er met de Helice CO2 neutraal geproduceerd wordt. Hiernaast wordt er ook gekeken naar de eventuele geur die er vrijkomt als het niet gefilterd wordt. Dus het resultaat volgt binnenkort.

Proefvak snelweg ARP
ARP Helice
Proefvak snelweg ARP

12-8-2021

Het tweede proefvak met de CO2 Neutrale asfaltinstallatie is uitgevoerd. De samenstelling van het laagtemperatuurasfalt zag er goed uit en het mengsel was uitstekend te verwerken. ARP Engineering B.V. en ARP Equipment B.V. zijn erg tevreden met het resultaat op de weg en ook de resultaten van de labonderzoeken.

29-7-2021

Met het asfalt uit onze CO2 neutrale asfaltinstallatie hebben wij in samenwerking met Provincie Gelderland en Boskalis de eerste proefvakken kunnen maken! Hiermee hebben we de verwerkbaarheid van het asfaltmengsel goed kunnen testen en natuurlijk ook de samenstelling ervan. Op het oog ziet het er heel goed uit. Labonderzoek zal laten zien hoe goed het asfalt precies is op basis van de gemaakte asfalt proefstukken.

12-7-2021

De testfase van de CO2 neutrale asfaltinstallatie is in volle gang. Onze installatie heeft al een flink aantal tonnen asfalt geproduceerd en de eerste ervaringen zijn hoopvol. Daardoor zullen binnenkort ook de eerste proefvakken gaan plaatsvinden.

ARP Equipment
ARP Equipment

9-7-2021

Deze week hebben wij bezoek gehad van het Asfalt Kennis Centrum bij onze CO2 neutrale asfaltinstallatie. Het AKC bestaat uit 12 asfaltproducenten uit Nederland die de asfaltwereld graag milieuvriendelijker willen maken. Door veel nieuwe informatie en een rondleiding om de installatie te hebben gegeven was dit een geslaagd bezoek.

ARP Equipment

21-6-2021

Boskalis afbeelding

Deze zomer krijgt de A348 tussen Arnhem en Dieren een nieuw en duurzaam asfalt. Dit asfalt bestaat voor 98% uit gerecycled asfalt en komt in beide richtingen op 1 rijstrook van de A348. Dit is een van de vele resultaten uit de gezamenlijke zoektocht van Provincie Gelderland en Boskalis Nederland naar een zo duurzaam mogelijke A348. Vertrekpunt is beheer en onderhoud van de bestaande weg met zo min mogelijk CO2-uitstoot, zo circulair mogelijk en met zoveel mogelijk aandacht voor waterveiligheid en natuur. Via een mobiele centrale genaamd Helice, die werkt met een verwarmde afgesloten vijzel met thermische olie, wordt nieuw asfalt uit gerecycled asfalt geproduceerd. Deze thermische olie is elektrisch te verwarmen en werkt door het gesloten systeem erg energiezuinig. Hierdoor vermindert de uitstoot van CO2 en overlast door andere

emissies. Met deze techniek van ARP Engineering, ARP Equipment en Boskalis Nederland is een prototype opgebouwd nabij de A348. Na afloop van het groot onderhoud wordt de proefopstelling afgebroken. Willem van Biljouw, bedrijfsleider Boskalis Nederland: “We kunnen nu onze innovatie voor het eerst in de praktijk demonstreren. Er is nog veel te ontwikkelen en te onderzoeken maar met deze eerste toepassing zetten we een ontwikkeling in gang die niet meer te stoppen is. Daar zijn we van overtuigd!”

#CreatingNewHorizons #Boskalis #WijZijnDuurzaam #Circulariteit #Asfaltinnovatie #Revolutionair #Samenwerking #Trots

ARP Helice
ARP Helice
ARP Helice

Nieuws berichten Arp equipment 2021

17-6-2021

Veel innovaties bij beheer en onderhoud A348 Arnhem-Dieren

Vanaf zomer 2021 krijgt de A348 een nieuw en duurzaam asfalt. Via een mobiele centrale, die werkt met een verwarmde afgesloten vijzel met thermische olie. Hierdoor vermindert de uitstoot van CO2 en overlast door andere emissies. Met deze techniek van ARP Engineering en Boskalis is een prototype opgebouwd nabij de A348. Willem van Biljouw, bedrijfsleider Boskalis Nederland: “We kunnen nu onze innovatie voor het eerst in de praktijk demonstreren. Er is nog veel te ontwikkelen en te onderzoeken maar met deze eerste toepassing zetten we een ontwikkeling in gang die niet meer te stoppen is. Daar ben ik van overtuigd!” Lees verder: www.gelderland.nl

11-5-2021

De nieuwe compleet CO2 neutrale asfalt installatie is volledig opgebouwd! En dat is natuurlijk goed nieuws. Deze zogeheten pilot installatie bestaat uit de nieuwste technieken voor het verwerken van asfalt.

Alle proeven welke uitgevoerd zijn met een lab/proefinstallatie hadden minstens dezelfde kwaliteit als het huidige asfalt. Echter moet deze installatie dit ook gaan waarmaken. #learningbydoing

15-4-2021

Het asfalt in de asfaltindustrie moet steeds meer hergebruikt worden en daarnaast ook duurzamer zijn. Ook is het belangrijk dat dit asfalt van dezelfde kwaliteit blijft of zelfs beter is. Dit zorgt ervoor dat de huidige asfalt centrales hier binnenkort niet meer aan kunnen voldoen. Echte alternatieven zijn er nog niet en dit was ook de reden voor ARP om een asfaltcentrale te gaan ontwikkelen die hier wel aan voldoet. Deze installatie moet compleet CO2 neutraal asfalt kunnen produceren uit 97% gerecycled asfalt op een lagere temperatuur om elektriciteit te besparen.

Al het voorbereidend werk voor een CO2 neutrale asfaltinstallatie is inmiddels afgerond en deels gemonteerd. Het is zelf gelukt om het systeem volledig gesloten te houden wat emissie van schadelijke stoffen wegneemt.

Alle onderdelen zijn nu op de opbouw locatie in de provincie Gelderland. Deze locatie is dit jaar te gebruiken om de installatie op te bouwen. Halverwege 2021 zullen er proefvakken en grote testen plaatsvinden. Dit gaat ARP doen samen met Boskalis en Provincie Gelderland.