Projecten

Samengevat projecten van ARP Equipment

CO2 Neutrale Asfaltinstallatie

ARP zet zich in om het asfaltproces milieuvriendelijk en ook zo duurzaam mogelijk te maken. Daarom is de eerste grote stap gezet namelijk het vernieuwen van het asfaltproces. Hiervoor is recent een CO2 neutrale asfaltcentrale ontwikkeld en dit is dus één van de nieuwste projecten van ARP.

Asfalt projecten ARP Equipment
Projecten ARP Equipment foto
Banner projecten ARP Equipment
Elektrificatie projecten ARP Equipment

Elektrificatie Wegenbouwmachines

De machines en voertuigen die gebruikt worden voor de wegenbouw stoten gezamenlijk nog heel veel CO2 en stikstof uit door het gebruik van dieselmotoren. Daarom heeft Boskalis gevraagd of ARP de machines kan elektrificeren. De eerste machines staan intussen gepland om dit jaar al omgebouwd te gaan worden. Wanneer deze machines werkzaam zijn en na behoren functioneren zal ook de rest van 2 volledige asfaltsets elektrisch gaan worden